رابطه رنگ و سلامت روان

سلامت روان دارای چهار مولفۀ نشانه های جسمانی، اضطراب و بیخوابی، نقص در کنش های اجتماعی و افسردگی است و در خصوص تأثيرات منفی یا مثبت رنگ ها از نظر روحی بر روی اشخاص، از دیر باز پژوهش های متعددی صورت گرفته و به این موضوع پس از جنگ جهانی دوم، اهميت بيشتری داده شده است اما هيچ یک به صورت تخصصی به این موضوع نپرداخته است و همچنان این موضوع در مهجوریت به سر میبرد. در ادامه به چند پژوهش که در این خصوص انجام شده است، می پردازیم. هدف اصلی در این مقاله تاثیر رنگ مانتو یا رنگ پوشاک زنانه هنگام خرید مانتو و یا مانتو مجلسی است.

نظر پزشکان هندی در رابطه با رنگ و سلامت روان

پزشکان هندی بر این باورند که کنش رنگ، هم درونی و هم بيرونی است و رنگ ها در سطحی از انرژی، جسم و روان انسان را تحت تأثير قرار می دهند (۱). بر اساس دانش رنگ شناسی فهميده می شود که رنگ تأثيری خاص بر موجود زنده و همين طور بر سرشت انسان می گذارد و انسان می تواند رنگ ها را در ذهن خود از هم تفکيک کند و تجربه آموخته که هر رنگ احساس متفاوتی در ما به وجود می آورد (۲).

نظر لیند طی درباره اولویت بندی رنگ لباس

ليند طی مطالعاتی بر روی دو گروه از دانشجویان و غيردانشجویان، دربارۀ شباهت های بين تنظيم های رنگ به عنوان یک مفهوم انتزاعی و اولویت بندی رنگ برای لباس، پرداخته است. با استفاده از استانداردهای رنگ مانسل در یک محيط در حال مشاهده و کنترل شده، افراد مورد مطالعه برای اولویت بندی ۱۱ رنگ انتخابی، رنگ لباس مورد علاقه و رنگ غالبی که در کمد لباس خود قرار داده اند، رتبه بندی شدند.

آبی و بنفش، اولين رنگ برای هرگونه استفاده ای ترجيح داده شده. رنگ های مورد علاقه برای لباس ها و رنگ غالب در کمد لباس، شبيه به اولویت های رنگ اعلام شد. یافته های این مطالعه، اهميت زیستی و عوامل اجتماعی مؤثر بر رنگ را نشان می دهد . آگاهی از تنظيم ها و اولویت های رنگ برای برنامه ریزی رنگ از محصولات مصرف کنندگان، مفيه است، اما اولویت بندی های رنگ و تنظيم های آن، ممکن است برای محصول خاصی باشد. (۳)

نظر والدز در مورد تاثیر رنگ در احساسات

والدز و همکاران در پژوهشی تحت عنوان تأثير رنگ ها در احساسات، به تأثيرات و ميزان تأثيراتی که رنگ ها در احساسات افراد به وجود می آورند، پرداختند. این تحقيق با استفاده از مدل احساس لذت، تحریک سلطه مورد بررسی قرار گرفت که با استفاده از مدل نامبرده، عکس العمل های احساسی و روانی افراد به رنگ ها سنجيده شد. طبق نتایج به دست آمده در ميان رنگ های این آزمون، رنگ های آبی، آبی-سبز، سبز، قرمز-بنفش، بنفش جزو لذت بخش ترین رنگ ها بودند در حالی که سبز و سبز-زرد دارای حداقل ميزان لذت بخشی بودند.

رنگ لباس و ادراک

این مولفه به عنوان یکی از ورودی ها در طراحی لباس، دارای وزن است. به طور معمول لباس های رنگ روشن با رنگ هایی نظير سفيد، سبز روشن یا آبی روشن به لحاظ وزن ادراکی سبک تر از همان لباس با رنگ آبی سير یا نارنجی و سرخ می باشند و رنگ سياه به طور استثناء، خالی بودن را تداعی می کند. به هر حال هرچه رنگ روشن تر باشد، سبکتر به نظر می رسد. البته برای افراد و به طور مجازی، حرکت رنگما قابل درك است. احساس حرارتی ما از رنگ های سرخ و نارنجی، احساس گرماست و رنگ های آبی و سبز را سرد درك که این موضوع به خوبی در پوشاك و لباس نيز نمایان است (۴).

رنگ لباس و روان

اهميت این مولفه از لحاظ حسی است چرا که رنگ ها به طور کلی بر احساسات، وضعيت فيزیکی، حالات روحی و حتی مکالمات روزمره تأثيرگذارند و این مسئله باعث میشود تا ما به احساسات گرم، صميمانه و پرشور یا برعکس، سرد و توام با افسردگی و بی حوصلگی دست یابيم. (۵)

رنگ لباس و رفتار

در پژوهش هایی روی تأثير رنگ و نور در محيط که توسط اساتيد هنرهای تجسمی در دانشگاه آلبرتا انجام شد. محيط رنگی ۱۴ فرد شدیداً معلول در گروه سنی ۸ تا ۱۱ سال مبتلا به اختلالات رفتاری دستخوش تغييراتی شد. در این محيط رنگ های زرد و آبی به جای رنگ های نارنجی، سفيد، بژ و قهوه ای تعویض می شد انجام تغيير رنگ و نور محيط رفتار پرخاشگرایانه کودکان کاهش یافته و سپس فشار خون آن ها پایين آمد. جالب اینجا است کهه اثرات مشابهی نيز روی کودکان نابينا و کم بينا طی تحقيقات اساتيد به دست آمد.

این موضوع بيان می دارد که انرژی های حاصل از رنگ به گونه ای اثر می کنند که قدرت دید را بالا می برند (۶). رویکرد در این مسئله از رنگ، بيشتر انتزاعی و فلسفی بود و علاوه بر طبقه بندی رنگ ها، به ارزش عاطفی و احساسی آن ها نيز اشهاره شد. (۷)

رنگ لباس و آموزش

طی مطالعاتی که در مرکز روانشناسی آلسن آلمان به عمل آمده نشان می دمد که شاخص ترین رنگ های مورد علاقه کودکان چهار رنگ: قرمز، نارنجی، زرد و آبی است. به همين دليل کارخانجات اسباب بازی بر اساس سفارش روانشناسان وسایل بازی کودکان را اغلب در چهار رنگ مذکور تهيه و توليد می کنند. از طرفی رنگ های خاکستری، سياه، قهوه ای و سفيد مورد علاقه کودکان نمی باشد در غیر این صورت آن ها را می رنجاند. بنابراین مسئولان و مربيان مهدکودك ها و کودکستان ها باید به مبانی اوليه علم روانشناسی رنگ ها آشنا شوند تا در انتخاب رنگ محيط آموزش و نيز در لباس های خود و کودکان، آگاهانه دقت بيشتری به کار برند. برای مثال معلمان می دانند که اگر با پوشش سياه رنگ در کلاس درس حاضر شوند، کودکان آن ها را دوست نخواهند داشت.

همچنین در روند تحصيلی شان افت درسی خواهند داشت. بنابراین با توجه به این که رنگ ها اثرات عميقی بر سلسله اعصاب و روان کودکان بجا می گذارد نباید از رنگ هایی مانند سياه، قهوه ای و یا سفيد یک دست در محيط آموزشی استفاده کرد؛ زیرا نوعی اختلالات عصبی، خستگی روحی و بی قراری در کودکان ایجاد می کند و به بی علاقگی و گاهی احساس نفرت نسبت به مربيان و معلمانی که از این رنگ ها به صورت یک دست استفاده می کنند، می انجامد.(۶) بنابراین بانوان عزیز می توانند از رنگ های شاد برای مانتو یا تلفیقی از رنگ های مختلف شومیز یا حتی تنوع رنگی مانتو مجلسی برای پوشش های خود استفاده کنند.

خرید مانتو و تاثیر آن بر شخصیت

بررسی ها نشان داد که مقوله رنگ لباس تأثير مستقيم از نوع مثبت بر روی شخصيت و روحيه افراد دارد و لذا رنگ هایی که افراد در لباس خود استفاده می کنند، می تواند به گونه ای حاکی از روحيات و رفتارهای آن ها باشد که این مسئله به وجه تمایز افراد از نوع پوشش در کارکردهای مختلف و برای مقاصد گوناگون دارد و به نوعی نشانه جایگاه و شئونات انسانی است که به خصوصيات متفاوت فردی و اجتماعی افراد وابسته است که این موضوع را می توان از ابعاد گوناگون روانشناسی، اجتماعی، دینی و … بررسی کرد. این مسئله به رعایت اصول روانشناسی رنگ ها هم می تواند بخشی از خواسته ها و نيازهای افراد در جامعه را در برقراری ارتباط با دیگران بهبود بخشند.

لذا از تأویل مد رنگی بر اساس این اصول به عنوان ابزاری در جهت بهبود روابط اجتماعی بهره گيرند که بعد آموزش این موضوع با شيوه ای جدید و نو می تواند در رفتارما و تعاملات اجتماعی تغيير و تحول مثبت و سازنده ای ایجاد کند. آموزش این مهارت ها، این امکان را می دهد تا مهارت شناختی جدیدی را کسب کند و مسير ارتباطی جدید را با دیگران برقرار سازد تا بتواند احساسات دیگران را در بعد عاطفی تحریک کرده و بر آن ها تاثيرگذار باشد که این نتيجه با یافته های محققين دیگر همخوانی دارد. البته آرامش و اطمينان به عنوان یکی از مولفه های بعد روانی نيز تاثيرپذیر از رنگ لباس بوده و تأثير این مهارت ها باعث سازگاری اجتماعی می گردد.

نتیجه گیری

این اصول این امکان را به ما می دهند که مانند یک پل ارتباطی بتوان از رنگ ها در برانگيختن حس افراد بهره جست، روابط بين فردی را بهبود بخشيد و ارتباطی مؤثر و موفق با دیگران برقرار نمود. امروزه طراحان لباس نيز باید به مقوله رنگ به عنوان یکی از المان های مهم در طراحی توجهی خاص داشته باشند تا بتوانند با استفاده از روانشناسی رنگ، روی اصول یاد شده، احاطه داشته و علاوه بر رونق کسب و کار، ادراك و تعامل افراد را نسبت به محيط افزایش دهند (۸).

فروشگاه نصف جهان و تنوع رنگی پوشاک زنانه

بنابراین استفاده از مانتو با رنگ های متنوع و شاد علاوه بر تاثیر گذاری بر روی روان خود دیگران را نیز مجذوب خود کنیم. البته با توجه به برخی از مراسم هایی که ما ممکن است با آن مواجه شویم و حتی با توجه به موقعیت هایی که برای ما نیز پیش می آید ممکن است بغیر از مانتو رنگی، مانتو سیاه نیز مورد استفاده قرار گیرد که فروشگاه اینترنتی نصف جهان با فراهم نمودن انواعی از مانتوهای رنگی و تیره مجموعه ای دقیق و متنوع را برای شما مشتری های عزیز فراهم نموده است.

با مشاهده فروشگاه می توانید از ارزان ترین و با کیفیت ترین آن ها دیدن فرمایید. نکته قابل توجه این است که شما مانتو، شومیز، ست ورزشی، مانتو مجلسی و هر کدام از محصولات را در کنار کیفیت بالا، ارزان میخرید چرا که دیگر واسطه ها بین تولیدکنندگان و خریداران حذف شده است. هم اکنون به فروشگاه سایت مراجعه کنید و از محصولات ما دیدن فرمایید.

مراجع:

(۱): علی اکبرزاده، مهدی، ۱۳۷۳ . ”رنگ و تربيت“، تهران، انتشارات ميشا.

(۲): برندفلماء، کلاوس، ۱۳۷۶ . ”رنگ ها در طبيعت شفابخش آن ها“، شهناز آذرنوش، تهران، نشر ققنوس.

(۳): مطهری، جمشيد، ۱۳۸۱ . ”به سوی سلامت روان“، نشریه معرفت، ۱۲ (۴۶)، ۲۰-۲۸

(۴): شاهچراغی، آزاده، بندرآباد، عليرضا، ۱۳۱۵. ”محاط در محيط (کاربرد روانشناسی محيطی در معمهاری و شهرسهازی)“،تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران

(۵): Caivano, J. L., Nieves, J., Hernandez, J., Andres, B., 2005. “The Research on environmental color desighn: Brief history, current developments, and possible future, AIC Colour”, the congress of the International Color Association, 8 – ۱۳ may 2005. Granada, spain: Granada, 05-10.

(۶): ایتن، یومانس، ۱۳۸۸ . ”ایتن عناصر رنگ“، مترجم: بهروز ژاله دوست ثانی و افسانه بلوری، تهران، انتشارات عفاف.

(۷): Daggett, Willard, R., Cobble, Jeffrey, E., Gerfel, Steven, J., 2008. “Color in an Optimum Learning Enviroment”, International Center for leadership in Education, 1- 9

درباره نویسنده: مدیریت سایت

درج دیدگاه

پست های مرتبط